Бетабилд

Проект "Бета Билд" е разположен на територията на ЗПЗ, най-бързо развиващата се основна логистично комуникационна зона във Варна. Намира се в непосредствена близост до Бизнес-парк Варна и автомагистрала Хемус, на 3км. от Пристанище Варна, на 4км. от Пристанище Варна - Запад и на 2 км. от Летище Варна. Изграден върху самостоятелен парцел в зона на производства и търговия без жилищни сгради, той е в близост и със свободен подход от два стратегически булеварда.
 
По проект сградата е монолитна без сутерен, покрита с топлоизолационни панели. Изградена на три нива състоящи се от складови и търговски площи. Височината по етажи е както следва:  5,40м за първи, 4,20м за втори и до 3,50м на трети всеки, от които с площ 1700кв.м. Обслужването на сградата е посредством две рампи, стълбище и товарен асансьор, с опция за изграждане на допълнителен пътнически асансьор. На всички нива има изградени санитарни помещения и съблекални, разположени в западната част. Отстоянието между колоните позволя свободно движение на транспортни единици на първите две нива. В обекта са налице всички видове комуникации - ток, вода, канал, телефон и интернет.
 
Проектът на сградата е мултифункционален и позволява разпределяне и използване по различни предназначения.
 
На първи етаж са предвидени складови и търговски площи обслужвани от естествената    денивелация на терена и от изградена рампа. Товарно - разтоварна дейност е възможна от трите страни на сградата без западната, която е на калкан. Възможно е изграждането на до 8 помещения с различна площ и разпределение.
 
Второ ниво се обслужва от изградени рампи от първо, товарен асансьор и стълбище. Разположени са складово - търговски площи с капацитет между 200-1500кв.м. На лице са предпоставки за развиване и на производствена дейност.
 
Трето ниво може да бъде развито в два варианта:
 
I. Вариант - изграждане като "open space" с възможност за използване изцяло за складова част. Позволява свободно маневриране на мотокари и други малки транспортни единици.  Достъпа до нивото е осигурен посредством товарен асансьор и стълбище.

II. Вариант - изграждане като административна част. Възможност за обособяване на 17 офиса. Една част, от които са в така изградения тип английски двор, създаващ приятна атмосфера и възможност за отдих и почивка. Офиси се предлагат както като допълнение към складовете площи на първите две нива така и самостоятелно. На етажа е предвиден кафе - бар  /столова/, с капацитет покриващ нуждите на цялата сграда. Достъпа до нивото е осигурен посредством стълбище, пътнически и товарен асансьор.
 
Проект "Бета Билд" дава една добра възможност за малки и средни търговци, развиващи се и желаещи да развиват дейността си на територията на гр.Варна, със бързооборотни стоки, строителни материали, лека промишленост. Подходящ за стартиращ бизнес със  възможност компаниите да фокусират ресурсите и усилията си в основния бизнес и развитие на пазара.